งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิท2019 ที่บ้าน นาย สมพงษ์ จันปา บ้านเลขที่ 200 หมู่ 4 บ้านโนนสว่าง ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่่น

|