งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ทำการดับไฟ จากการจุดไฟเผาตันไม้ไผ่ จึงทำให้เกิดเพลิงไหม้ ทำความเสียหายให้กับไร่อ้อย

|