ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิท2019 ที่บ้านเลขที่ 150 หมู่4 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

|