ท่านนายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ นักพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมและ ให้กำลังใจ พร้อมมอบของอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ที่บ้านโสกนาค ตำบล วังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

|