ท่านนายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสี วังม่วงคัพ ณ โรงเรียนบ้านวังม่วง ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

|