ท่านนายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่อบต.วังม่วง เป็นเกียรติเข้าร่วมประเพณีทำบุญวันออกพรรษา ณ วัดอัมพวัน ตำบลวังม่วง

|