นางเกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง มอบหน้ากากอนามัยแล้วล้างมือ ให้กับ สถานศึกษาในเขตตำบลวังม่วง

|