นางเกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ณ วัดอัมพวัน ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

|