นาง เกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ แจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวที่ติดเชื้อไวรัสโควิท2019 ในตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

|