นาง เกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด และ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ทำการมอบ Antigen Test Kit (ATK) ชุดตรวจโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังม่วง และโรงพยาบาลเปือยน้อย

|