นาง เกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด กำนัน และหัวหน้าส่วนราชการ มอบเงินฌาปนกิจกองทุนขยะให้กับผู้สูญเสียจำนวน 16 ราย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

|