วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 โครงการ อบต.วังม่วง ไม่ทอดทิ้งกัน ปีงบประมาณ 2565 นำโดย นายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการทางสายตา ที่ อบต.วังม่วง ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

|