การประชุมกลุ่มพี่เลี้ยงแก้ไขปัญหาความยากจนตำบลวังม่วงตามแนวทางแก้จนครัวเรือนยากจนที่ตำบลวังม่วง วันที่ 11 พ.ค 2565 ณ ศาลาวัดอัมพวัน ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัด ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม »

นาง เกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด และ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ทำการมอบ Antigen Test Kit (ATK) ชุดตรวจโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังม่วง และโรงพยาบาลเปือยน้อย

อ่านเพิ่มเติม »