องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดย นายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานอบต. ร่วมกับ นายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอเปือยน้อย และ สจ. จิรายุ โชติศิลากุล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

อ่านเพิ่มเติม »

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดย ท่านนายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกอบต.วังม่วง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เป็นประธานโครงการวิธีจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดย ท่านนายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกอบต.วังม่วง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เป็นประธานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบล นำโดยท่านนายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกอบต. กำนันผู้ใหญ่ พร้อมกับ ร้อยตำรวจตรี สิงค์คำ คำยอด นายอำเภอเปือยน้อย ร่วมกิจกรรม วันดินโลก ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2565 ที่วังทับควาย บ้านห้วยแร่ ตำบลวังม่วง

อ่านเพิ่มเติม »