วันที่ 2 ตุลาคม 2565 นางเกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สำรวจพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย (พายุโนรู)

อ่านเพิ่มเติม »

นางเกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ณ วัดอัมพวัน ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม »

อำเภอเปือยน้อยจัดงานแสดงมุทิตาจิต ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย โดยนางเกศรินยา ศรีบรรยง นายกอบต.วังม่วง พร้อม ปลัดกฤษฏา พลเรือง ปลัดอบต.วังม่วง ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิต ในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม »

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 นางเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธาน ในงาน มุทิตาจิต เกษียณสุข เกษมสันต์ ให้แก่ ท่านปลัดกฤษฏา พลเรือง ปลัด อบต.วังม่วง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

อ่านเพิ่มเติม »

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นางเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ดูแลผู้พิการตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดอัมพวัน ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม »