มอบหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทุกครัวเรือนในตำบลวังม่วง

|