ร่วมกันถ่ายภาพหมู่เพื่อความสามัคคีของชาว อบต.วังม่วง

|