ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

|

ด่วน !!! ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางอิเล็กทรอนิกส์ ขณะนี้สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานดูแลระบบฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานระบบฯ ได้เป็นปกติ

เลือกตั้ง #เลือกตั้งอบต.
#ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทยพร้อมใจไปเลือกตั้ง
#กองการเลือกตั้งท้องถิ่น
#กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กดตามลิงค์นี้ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main