วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับ รพสต. ตำบลวังม่วง ประชุมคณะกรรมการ LTC ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

|