วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วงเป็นประธานเปิดพิธีปัจฉิมนิเทศ ณ โรงเรียนบ้านวังม่วง ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

|