วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมด้วย พี่น้องชาวตำบลวังม่วง ร่วมกันรำบวงสรวง ในพิธีเปิดงานไหมงานกาชาดประจำปี 2565

|