วันที่ 8 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบล นำโดยท่านนายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกอบต. กำนันผู้ใหญ่ พร้อมกับ ร้อยตำรวจตรี สิงค์คำ คำยอด นายอำเภอเปือยน้อย ร่วมกิจกรรม วันดินโลก ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปี 2565 ที่วังทับควาย บ้านห้วยแร่ ตำบลวังม่วง

|