วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นางเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ดูแลผู้พิการตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดอัมพวัน ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

|