วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 นางเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธาน ในงาน มุทิตาจิต เกษียณสุข เกษมสันต์ ให้แก่ ท่านปลัดกฤษฏา พลเรือง ปลัด อบต.วังม่วง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

|