วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นางเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

|