องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดย นายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดฯ หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองช่างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจถนน ในตำบลวังม่วง

|