องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดย นายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานอบต. ร่วมกับ นายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอเปือยน้อย และ สจ. จิรายุ โชติศิลากุล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

|