องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดย นายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน ร่วมขบวนแห่บุญกู่เปือยน้อย โดยมี นายอำเภอเปือยน้อย เป็นประธานในพิธี

|