อำเภอเปือยน้อยจัดงานแสดงมุทิตาจิต ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย โดยนางเกศรินยา ศรีบรรยง นายกอบต.วังม่วง พร้อม ปลัดกฤษฏา พลเรือง ปลัดอบต.วังม่วง ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิต ในครั้งนี้

|