เจ้าหน้าที่ทำการแพ็คถุงยังชีพ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยที่กักตัวจากการติดเชื้อไวรัสโควิด2019

|