กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช.

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับ รพสต. ตำบลวังม่วง ประชุมคณะกรรมการ LTC ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดย นางเกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดอบต.กำนัน สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบต.วังม่วง เป็นประธาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน ณ วัดอัมพวัน ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการ อบต.วังม่วง ไม่ทอดทิ้งกัน ปีงบประมาณ 2565 นำโดย นายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการทางสายตา ที่ อบต.วังม่วง ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม »