ข่าว กิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดย นายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานอบต. ร่วมกับ นายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอเปือยน้อย และ สจ. จิรายุ โชติศิลากุล จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

อ่านเพิ่มเติม »

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดย ท่านนายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกอบต.วังม่วง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เป็นประธานโครงการวิธีจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดย ท่านนายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกอบต.วังม่วง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เป็นประธานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับ รพสต. ตำบลวังม่วง ประชุมคณะกรรมการ LTC ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

อ่านเพิ่มเติม »

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดย นายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดฯ หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองช่างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจถนน ในตำบลวังม่วง

อ่านเพิ่มเติม »

ท่านนายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่อบต.วังม่วง เป็นเกียรติเข้าร่วมประเพณีทำบุญวันออกพรรษา ณ วัดอัมพวัน ตำบลวังม่วง

อ่านเพิ่มเติม »

ท่านนายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาสี วังม่วงคัพ ณ โรงเรียนบ้านวังม่วง ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม »