ข่าว กิจกรรม

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 นางเกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สำรวจพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย (พายุโนรู)

อ่านเพิ่มเติม »

นางเกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ณ วัดอัมพวัน ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม »

อำเภอเปือยน้อยจัดงานแสดงมุทิตาจิต ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเปือยน้อย โดยนางเกศรินยา ศรีบรรยง นายกอบต.วังม่วง พร้อม ปลัดกฤษฏา พลเรือง ปลัดอบต.วังม่วง ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงมุทิตาจิต ในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม »

วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2565 นางเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธาน ในงาน มุทิตาจิต เกษียณสุข เกษมสันต์ ให้แก่ ท่านปลัดกฤษฏา พลเรือง ปลัด อบต.วังม่วง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

อ่านเพิ่มเติม »

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นางเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ดูแลผู้พิการตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดอัมพวัน ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม »

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นางเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธานอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั่วคราว องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 7-9 กันยายน 2565 นางเกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานอบต.วังม่วง ศึกษาดูงานที่ จังหวัด ระยอง ในโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศึกษาและเพื่อพัฒนาเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่และสร้างความสามัคคีให้แก่ชาวอบต.ว้งม่วงทุกๆคน

อ่านเพิ่มเติม »

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดย นางเกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดอบต.กำนัน สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบต.วังม่วง เป็นประธาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน ณ วัดอัมพวัน ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม »

นายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ มอบวัสดุกีฬาหมู่บ้าน / ชุมชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ได้มีวัสดุกีฬาฝึกซ้อมและออกกำลังกาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

อ่านเพิ่มเติม »

วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 โครงการ อบต.วังม่วง ไม่ทอดทิ้งกัน ปีงบประมาณ 2565 นำโดย นายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการทางสายตา ที่ อบต.วังม่วง ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม »