ข่าว กิจกรรม

การประชุมกลุ่มพี่เลี้ยงแก้ไขปัญหาความยากจนตำบลวังม่วงตามแนวทางแก้จนครัวเรือนยากจนที่ตำบลวังม่วง วันที่ 11 พ.ค 2565 ณ ศาลาวัดอัมพวัน ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัด ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม »

นาง เกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยแร่

อ่านเพิ่มเติม »

นาง เกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโสกนาค

อ่านเพิ่มเติม »

นาง เกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวัน ตำบลวังม่วง

อ่านเพิ่มเติม »

นาง เกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ แจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวที่ติดเชื้อไวรัสโควิท2019 ในตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม »