ข่าว ประชาสัมพันธ์

นาง เกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด และ หัวหน้าส่วนราชการ ได้ทำการมอบ Antigen Test Kit (ATK) ชุดตรวจโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังม่วง และโรงพยาบาลเปือยน้อย

อ่านเพิ่มเติม »

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประชุม เพื่อปรึกษาหารือ แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ตลอดจนปรับปรุงการให้บริการ ประชาชนตำบลวังม่วง

อ่านเพิ่มเติม »