ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 นางเกศรินยา ศรีบรรยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง สำรวจพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย (พายุโนรู)

อ่านเพิ่มเติม »

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นางเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. สมาชิกอบต. หัวหน้าส่วนราชการ เป็นประธาน โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้ดูแลผู้พิการตำบลวังม่วง ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดอัมพวัน ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม »