ข่าว ประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดย ท่านนายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกอบต.วังม่วง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เป็นประธานโครงการวิธีจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

อ่านเพิ่มเติม »

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดย นายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดฯ หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองช่างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจถนน ในตำบลวังม่วง

อ่านเพิ่มเติม »

ท่านนายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ นักพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ เพื่อเยี่ยมและ ให้กำลังใจ พร้อมมอบของอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ที่บ้านโสกนาค ตำบล วังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม »