งานป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ทำการดับไฟ จากการจุดไฟเผาตันไม้ไผ่ จึงทำให้เกิดเพลิงไหม้ ทำความเสียหายให้กับไร่อ้อย

อ่านเพิ่มเติม »

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิท2019 ที่บ้าน นาย สมพงษ์ จันปา บ้านเลขที่ 200 หมู่ 4 บ้านโนนสว่าง ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่่น

อ่านเพิ่มเติม »

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ออกแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ นายวิชิต เตชะแก้ว บ้านเลขที่37 หมู่ 3 บ้านห้วยแร่ ตำบลวังม่วง อ.เปือยน้อย จ.ขแนแก่น

อ่านเพิ่มเติม »