องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.wangmuang.go.th

 
 

 

 

 


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นควบคุมไฟป่า


องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง นำโดยนายก เกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัด รองปลัด สมาชิกอบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน

พนักงานอบต.วังม่วง ร่ามกิจกรรม โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นควบคุมไฟป่า โดยมี่นายก เกศรินยา เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

2024-04-23
2024-04-23
2024-03-04
2024-02-22
2024-02-20
2024-02-15
2024-02-02
2024-01-26
2023-11-21
2023-11-13