องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.wangmuang.go.th

 
 

 

 

 


มอบอุปกรณ์การกีฬา ให้กับ สมาชิกอบต.วังม่วง ทั้ง 8 หมู่บ้าน


นายกเกศรินยา ศรีบรรยง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ มอบอุปกรณ์ การกีฬาให้กับสมาชิก อบต.วังม่วง ทั้ง 8 หมู่บ้าน

2024-04-23
2024-04-23
2024-03-04
2024-02-22
2024-02-20
2024-02-15
2024-02-02
2024-01-26
2023-11-21
2023-11-13