องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.wangmuang.go.th

 
 
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy [ 8 มี.ค. 2567 ]2
2 แบบรายงานการรับรองของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy [ 26 ม.ค. 2567 ]3
3 ไม่รับของชวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy ) [ 26 ม.ค. 2567 ]2
4 รายงานผลการดำเนินการด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ตามนโยบาย No gift policy [ 17 ต.ค. 2566 ]3
5 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]12
6 รายงานผลการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 31 มี.ค. 2566 ]9