องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.wangmuang.go.th

 
 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(ปรับปรุงบ่อขยะ) [ 10 ส.ค. 2566 ]10
2 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) [ 17 พ.ย. 2565 ]9
3 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(ซ่อมไฟฟ้า) [ 17 พ.ย. 2565 ]8
4 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(ไฟฟ้าไม่สว่าง) [ 8 พ.ย. 2565 ]10
5 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(ไฟฟ้าแสงสว่างไม่ติด) [ 7 พ.ย. 2565 ]8
6 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(หลอดไฟฟ้าไม่ติด) [ 27 ต.ค. 2565 ]7
7 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(ไฟฟ้าแสงสว่างดับ) [ 27 ต.ค. 2565 ]8
8 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(ไฟฟ้าส่องสว่างดับ) [ 27 ต.ค. 2565 ]10
9 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(ซ่อมถนน) [ 11 ส.ค. 2565 ]7
10 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์(ซ่อมไฟฟ้า) [ 11 ก.ค. 2565 ]7