องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.wangmuang.go.th

 
 
สปสช.ตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำบลวังม่วง [ 3 พ.ย. 2566 ]7
2 โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยงป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง [ 3 พ.ย. 2566 ]6
3 โครงการณรงค์ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ตำบลวังม่วง [ 3 พ.ย. 2566 ]6
4 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปี ตำบลวังม่วง [ 3 พ.ย. 2566 ]5
5 โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 – 60 ปี ตำบลวังม่วง [ 3 พ.ย. 2566 ]5
6 โครงการอบรมฟื้นฟูแกนนำสตรีตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30-70 ปี ตำบลวังม่วง [ 3 พ.ย. 2566 ]6
7 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาโรคมะเร็งตับและโรคมะเร็งท่อน้ำดีตำบลวังม่วง [ 3 พ.ย. 2566 ]5
8 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มแรงงานนอกระบบ [ 3 พ.ย. 2566 ]7
9 โครงการควบคุมการบริโภคสุรายาสูบและคุ้มครองผู้บริโภคตำบลวังม่วง [ 3 พ.ย. 2566 ]6
10 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ (สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา) [ 30 ต.ค. 2566 ]6
11 โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ [ 30 ต.ค. 2566 ]6
12 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับเยาวชนตำบลวังม่วง [ 30 ต.ค. 2566 ]3
13 โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]6
14 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัยตำบลวังม่วง [ 30 ต.ค. 2566 ]7