องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.wangmuang.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 -เพิ่มเติม 2 [ 6 ก.ค. 2566 ]9
2 คำสั่งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2566 ]8
3 คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2566 ]4
4 คำสั่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2566 ]7
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่1 [ 1 มี.ค. 2566 ]10
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 31 พ.ค. 2565 ]17
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566-2570 [ 31 พ.ค. 2565 ]13