องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.wangmuang.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


รายงานผล แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผล แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง