องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.wangmuang.go.th

 
 

 

 

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รายงานผล แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผล แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง