องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.wangmuang.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงชนบท 4038 ศพด.บ้านโสกนาค หมู่ที่ 8

    รายละเอียดข่าว

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงชนบท 4038 ศพด.บ้านโสกนาค หมู่ที่ 8

    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงชนบท 4038 ศพด.บ้านโสกนาค หมู่ที่ 8
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง