องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.wangmuang.go.th

 
 

 

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

    รายละเอียดข่าว

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

    เอกสารประกอบ

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ