องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.wangmuang.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ-พ.ศ.-2540 [ 13 ต.ค. 2566 ]10
2 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ [ 13 ต.ค. 2566 ]12
3 พระราชบัญญัติ-รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง-พ.ศ.-2535 [ 13 ต.ค. 2566 ]10