องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.wangmuang.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ