องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น :www.wangmuang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผล แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 [ 8 มี.ค. 2567 ]1
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]16
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงชนบท 4038 ศพด.บ้านโสกนาค หมู่ที่ 8 [ 27 ธ.ค. 2565 ]14
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยแร่ ม.3 (ช่วงดอนปู่ตา) [ 27 ธ.ค. 2565 ]14